Integritetspolicy PMSS

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Styrelsen i Phelan-McDermids syndrom Sverige är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer inom föreningens verksamhet.

Phelan-McDermids syndrom Sverige kan komma att behandla dina personuppgifter såsom, namn, adress, e-post, telefonnummer och födelseår samt medlemstyp (diagnosbärare eller övrig medlem) i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig såsom att administrera ditt medlemskap och informera om vår verksamhet.  

Medlemmars personuppgifter kommer vi att spara i ett medlemsregister. Föreningen kan komma att överföra dina personuppgifter till våra samarbetspartners såsom Föreningen sällsynta diagnoser och när vi anordnar medlemsaktiviteter såsom träffar och sommarläger.  

Föreningen kommer att använda sig av plattformen WordPress för att bygga upp sin hemsida. Vår bedömning är att känsliga personuppgifter inte kommer att behandlas av föreningen i detta system. Plattformens servrar finns i tredje land. I övrigt kommer personuppgifter inte behandlas i tredje land.

Du har rätt att få tillgång till, rätta och radera de personuppgifter som föreningen behandlar om dig. Personuppgifterna lagras tills de inte längre är aktuella i föreningens verksamhet. 

Om du är missnöjd med hur föreningen behandlar dina personuppgifter kan du anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@pmss.se