Medlem

Gå med i föreningen om du har en familjemedlem med Phelan-McDermids syndrom. Vi har även ett stödmedlemskap för de som vill vara med och stödja oss ekonomiskt.

Bli medlem
För att kunna bli medlem behöver vi nedanstående uppgifter mailade till medlem@pmss.se och att ni betalar in en medlemsavgift på 100:-/år per familj till bankgiro:
5649-0089
Märk betalningen med huvudmedlemmens namn.

Huvudmedlems namn (vårdnadshavare):
Relation till syndrombärare: 
Syndrombärares namn:
Syndrombärares födelseår:
Adress:
Mail: 
Telefonnummer:
Eventuella övriga medlemmars namn & uppgifter (närmsta familj):

Efter medlemsavgiften är betald så bjuder vi in dig/er till vår facebook-grupp där vi bland annat diskuterar vidare arbete med föreningen och planerar träffar eller digitala möten.